خانه تاسيسات

خانه تاسيسات
دسته : سیستم سرمایش.گرمایش

ز- کاربراتور گازی : برای کنترل سوخت که باید از ترموستات یا آکواستات فرمان بگیرد و همچنین روشن بودن دائم شمعک (پیلوت)دستگاهی مورد نیاز است که کاربراتور نامیده می شود.(درشکل نقشه انفجاری یک نمونه کاربراتور دیده می شود.)

ح-ترموستات:کنترل سوخت و زمان روشن و خاموش بودن آبگرمکن را بر عهده دارد.

ط-بوشن های ورود و خروج آب:برای ورود آب سرد از پایین ترین قسمت آبگرمکن وخروج آب گرم از بالاترین قسمت آبگرمکن و برای نصب شیر اطمینان و همچنین برای نصب شیر تخلیه در روی مخزن آب بوشن هایی تعبیه شده است.

سرویس و نگهداری آبگرمکن گازی -

قبل از اقدام به هر نوع سرویس آبگرمکن ها لازم است ابتدا شیر گاز اصلی ورود به آبگرمکن بسته شود تا آبگرمکن خاموش گردد وپس از مدتی که سرد شد به سرویس آن می پردازیم.

مراحل باز کردن اجاق- با توجه به شکل ها و ترتیب شماره ی آن ها، اجاق را باز کنید.

بعد از باز کردن اجاق و متعلقات آن،

الف-در صورتی که اجاق کثیف و سوراخ های خروج گاز مسدود گشته اند،آن را با فرچه پاک کرده و توسط فشار آب شستشو دهید.

ب-اگر شعله پیلوت کوتاه بوده ،با باز کردن در پوش زیر پیلوت طبق شکل 6و7با استفاده از پیچ گوشتی ،پیچ تنظیم شعله را کمی شل نمایید. تذکر :مقدار باز کردن پیچ تنظیم پیلوت نباید از 1/4 دور بیشتر باشد چون شعله دودزا می شود.

ج- قطعات باز شده را عکس حالت باز کردن ببندید و آبگرمکن را روشن نمایید کلیه اتصالات را با کف صابون تست نمایید و در صورت تشکیل حباب فورا" شیر اصلی را ببندید و رفع عیب نمایید.

شیر اطمینان و روش تست آن - شیر اطمینان یا شیر رها کننده بطور اتوماتیک وظیفه دارد در برابر فشار یا درجه حرارت یا هر دوی آن ها آبگرمکن را کنترل نموده تا از ترکیدن و انفجار آبگرمکن جلوگیری نماید.این شیرها از یک طرف به مخزن آبگرمکن متصل شده و از طرف دیگر به لوله ای که سر آن آزاد است راه دارد (لوله سر ریز). برای تست کردن شیر اطمینان باید اهرم شیر را کمی بالا کشیده در صورتی که از لوله سر ریز مقداری آب خارج شود و بعد از آزاد کردن اهرم آب قطع گردید،دلیل بر صحت کار شیر می باشد.(در شکل زیر یک شیر اطمینان اتوماتیک حرارتی و فشاری نشان داده شده است.).


ادامه مطلب سرویس و تعمیر آبگرمکن گازی مخزنی gas water heater

  چهارشنبه ۳ آبان۱۳۹۱                 توسط: قنبري - مهندسي تاسيسات